Actueel

Actueel

maart 2015

Nieuwe WHO-richtlijnen over de inname van vrije suikers

Lees meer

Op woensdag 4 maart 2015 zijn de definitieve richtlijnen over de inname van vrije suikers voor volwassenen en kinderen door de World Health Organization (WHO) gepubliceerd. Het conceptrapport van deze richtlijnen verscheen eerder al in maart 2014. Bij het opstellen van de richtlijnen is in eerste instantie zowel gekeken naar tandcariës als lichaamsgewicht. De uiteindelijke richtlijn van 10% en 5% is alleen gebaseerd op het voorkomen van tandcaries.

Volgens de WHO zou men minder dan 10% van de dagelijkse energie-inname uit ‘vrije suikers’ moeten halen. Dit is een sterke aanbeveling. Daarnaast is er het extra (conditionele) advies om de inname terug te brengen naar minder dan 5%. Beide richtlijnen zijn gebaseerd op het voorkomen van tandcariës en niet op het voorkomen van overgewicht. Ook geeft de WHO het advies om gedurende de hele levenscyclus de inname van vrije suikers te verminderen (sterke aanbeveling).

Voor iemand die 2000 kcal per dag binnenkrijgt betekent 5 energieprocent dat er maar 100 kcal beschikbaar is voor vrije suikers. Dat wil zeggen 25 gram. Eén glas sinaasappelsap levert al 18 gram van nature aanwezige vrije suikers. In een Westerse samenleving als Nederland is deze norm zeer moeilijk te realiseren.

Vrije suikers
Vrije suikers zijn door fabrikant en consument aan producten toegevoegde suikers en de van nature aanwezige suikers in honing, siroop, vruchtensap en vruchtenconcentraat. De van nature aanwezige suikers in fruit, groente en zuivelproducten vallen hier niet onder.

Wetenschappelijke basis
Voor de aanbeveling om vrije suikers verder terug te dringen tot minder dan 5 energieprocent zijn drie Japanse studies naar tandcariës uit de jaren vijftig/zestig gebruikt. De WHO vindt dat zelf een zwakke wetenschappelijke onderbouwing.

Voor meer informatie, zie:
> Persbericht Kenniscentrum suiker & voeding
> WHO-nieuwsflits

februari 2015

Achtergronddocument ‘dranken met toegevoegd suiker’ van de nieuwe Richtlijnen goede voeding 2015 open voor commentaar

Lees meer

Op 11 februari werd het achtergronddocument ‘dranken met toegevoegd suiker’ door de Nederlandse Gezondheidsraad uitgebracht voor commentaar. In totaal zijn ongeveer 25 achtergronddocumenten voor de Richtlijnen goede voeding 2015 opgesteld door de Gezondheidsraad. Ze gaan in op het verband tussen nutriënten, voedingsmiddelen en voedingspatronen en de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. De bevindingen uit de achtergronddocumenten worden uiteindelijk geïntegreerd tot de definitieve Richtlijnen goede voeding 2015.

Elke maand vanaf januari 2015 worden vijf achtergronddocumenten een maand lang openbaar beschikbaar gesteld voor commentaar. Afgelopen week is onder andere het achtergronddocument ‘dranken met toegevoegd suiker’ uitgebracht. De Gezondheidsraad vond grote bewijskracht voor de relatie tussen het dagelijks gebruik van ongeveer één liter suikerhoudende dranken, bovenop het gebruikelijke voedingspatroon, en verhoging van het lichaamsgewicht bij volwassenen. Ook was de bewijskracht groot voor een verhoogd risico van 20% op diabetes mellitus type 2 bij dagelijks gebruik van circa 330 ml dranken met toegevoegd suiker. Het verband tussen het gebruik van suikerhoudende dranken en het risico op darmkanker is onwaarschijnlijk. Tot 11 maart 2015 is er nog de gelegenheid commentaar te leveren op het achtergronddocument ‘dranken met toegevoegd suiker’. 

oktober 2014

Reactie op recente Israëlische studie naar verband tussen kunstmatige zoetstoffen en diabetes type 2

Lees meer

Israëlische onderzoekers beweren dat kunstmatige zoetstoffen een grotere kans geven op diabetes type 2 bij mensen. Dit blijkt uit hun onderzoek, waar ze muizen de zoetstoffen sacharine, sucralose en aspartaam gaven. Na 11 weken constateerden de onderzoekers hogere bloedsuikerspiegels (voorbode van diabetes type 2) bij de muizen, ondanks het feit dat de kunstmatige zoetstoffen geen calorieën bevatten. De onderzoekers verklaarden dit door een veranderde samenstelling van de darmbacteriën door de drie zoetstoffen.

Verder werden 7 mensen onderzocht die een week lang de maximale toegestane hoeveelheid sacharine consumeerden. De onderzoekers vonden aan het eind van de week dat 4 van de 7 proefpersonen hogere bloedsuikerspiegels hadden. Ze schreven dit effect wederom toe aan een verandering in de darmflora, vergelijkbaar met die in muizen.

Veel kritiek

Verschillende wetenschappers hebben kritiek geuit op deze studie. De voornaamste argumenten tegen de studie waren de volgende:

- Het grootste deel van het onderzoek is uitgevoerd in muizen. Onderzoeksresultaten in muizen mogen niet zomaar vertaald worden naar mensen.

- Het onderzoek bij mensen is uitgevoerd met slechts 7 proefpersonen. Dit aantal is zeer laag om wetenschappelijke uitspraken te doen.

- De dosering van de zoetstoffen in de studie was onrealistisch hoog: gelijk aan zo’n 30 glazen light frisdank per dag.

Consensus

Uit een hoop andere goed opgezette studies in mensen blijkt dat kunstmatige zoetstoffen geen negatief effect hebben op de gezondheid. De meeste wetenschappers zijn het er dus over eens dat er geen verband is tussen kunstmatige zoetstoffen en diabetes type 2.

oktober 2014

Wageningen University presenteert cijfers over inname van toegevoegde suikers in Nederland.

Lees meer

Onlangs publiceerde Wageningen University een rapport met daarin gegevens over de inname van toegevoegde suikers. Hieruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld 12 procent van hun energie uit toegevoegde suikers halen. Per dag is dit gemiddeld 71 gram. Jaarlijks gaat het om 26 kg per persoon. Daarnaast constateren de Wageningse onderzoekers dat de inname van toegevoegde suikers de afgelopen 15 jaar ongeveer gelijk is gebleven.

De onderzoekers baseerden deze uitspraken op de voedselconsumptiegegevens van 3817 personen van 7 tot en met 69 jaar uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2007-2010 van het RIVM. De VCP wordt periodiek uitgevoerd om de voedselconsumptie en voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Het bleek dat kinderen (7-18 jaar) meer toegevoegde suikers innemen dan volwassenen (19-69 jaar), jongens (87-100 g/d) meer dan meisjes (75-90 g/d) en mannen (53-74 g/d) meer dan vrouwen (42-57 g/d). Toegevoegde suikers werden in het onderzoek gedefinieerd als alle suikers die door de consument of fabrikant worden toegevoegd aan de voeding (alle ongeraffineerde suiker, witte en bruine suiker, honing, siroop en stroop). Van nature aanwezige suikers in onbewerkte producten en in sappen, fruitconcentraten en brood, en lactose in zuivelproducten, vallen hier niet onder. Belangrijke bronnen voor toegevoegde suikers onder alle leeftijdscategorieën zijn frisdranken, zuivelproducten, cake, koek en chocolade. Daarnaast levert suiker/honing/jam bij volwassenen een belangrijke bijdrage aan toegevoegde suikers, bij kinderen is dat snoepgoed.

Richtlijn inname toegevoegde suikers

De Nederlandse Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan, stelt in de Richtlijnen goede voeding 2006 dat er in het kader van preventie van overgewicht onvoldoende bewijs is om een bovengrens voor het gebruik van (toegevoegde suikers) vast te stellen. Wel geeft de raad aan dat indien er sprake is van ongewenste gewichtstoename of overgewicht, een beperking geldt voor het gebruik van producten met een hoog gehalte aan toegevoegde suikers en dranken die suikers bevatten. 

april 2014

Wereldgezondheidsorganisatie wil richtlijn voor suikers met de helft verlagen.

Lees meer

Onlangs heeft de Wereldgezond- heidsorganisatie (WHO) voorgesteld om de richtlijn van de suikerinname met de helft te verlagen. Deze voorlopige richtlijn voor suikers werd in maart 2014 gepubliceerd.

In de huidige richtlijn van de WHO wordt aangeraden niet meer dan 10 procent van de dagelijkse energie-inname uit vrije suikers te halen. Als het nieuwe voorstel van de WHO definitief wordt, dan is dit nog maar 5 procent. De suikers van nature aanwezig in groente, fruit en zuivel worden hierbij niet meegerekend. In de praktijk zou dit voor een volwassen persoon met gezond gewicht een inname van niet meer dan 25 gram suikers per dag betekenen. Ter vergelijking, een glas sinaasappelsap (200 ml) bevat 18 gram suikers en is al ruim twee derde van de voorlopige aanbeveling van de WHO.

​​Vrije suikers zijn de suikers toegevoegd aan voedingsmiddelen door de fabrikant, bereider of consument en de suikers die van nature aanwezig zijn in honing, siropen, fruitsappen- en concentraten.

Veel commentaar

Omdat de richtlijn nog niet definitief is, was er de mogelijkheid commentaar te leveren op het voorstel. Kenniscentrum suiker & voeding, maar ook andere organisaties als de World Sugar Research Organisation (WSRO), de organisatie voor Europese suikerproducten (CEFS), het Voedingscentrum en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) hebben hun reactie gegeven op het voorstel. Het voornaamste argument tegen beide aanbevelingen is dat het wetenschappelijke bewijs waarop deze adviezen zich berusten van onvoldoende kwaliteit is.

Standpunt Kenniscentrum 
suiker & voeding

Kenniscentrum suiker & voeding vindt de bewijslast in het voorstel erg zwak en ondersteunt deze daarom niet. Wel verwelkomen we de inspanningen van de WHO ter bevordering van de volksgezondheid en zijn we van mening dat overconsumptie van suiker niet wenselijk is. Een teveel aan calorieën, of deze nu komen van koolhydraten (waaronder suiker), vetten of eiwitten, dragen bij aan het ontstaan van overgewicht.

Voor de volledige reactie van Kenniscentrum suiker & voeding, zie:
www.kenniscentrumsuiker.nl